oktober 2018

School info

Leerlingenraad

Door op 3 oktober 2018

Op Prinsjesdag hebben wij een nieuwe leerlingenraad aangesteld. Kinderen uit de bovenbouw mochten zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De leerlingenraad bestaat in totaal uit 7 leerlingen, uit de…