omslag_pluspuntnew

Rekenen
De methode pluspunt bestaat uit drie lesboeken per groep, een werkboek en een toetsboek. Instructielessen en zelfstandigwerken wisselen elkaar af. Tijdens de instructielessen worden de leerlingen gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken. Pluspunt is een realistische rekenmethode. Dat wil zeggen, dat er niet alleen maar rijtjes sommen worden gemaakt. De leerlingenmoeten oplossingen zoeken voor alledaagse, realistische situaties. De methode geeft zeer goede resultaten.

omslag_taalactief

Taal.
Van de methode taal actief is in de nieuwste versie in gebruik.
De methode besteedt aandacht aan alle aspecten van het mondeling en schriftelijk taalgebruik. Voor de spelling en de werkwoordsspelling zijn aparte lesboeken en werkboeken aanwezig.
Taalactief wisselt schriftelijk werk af met mondeling taal, bestaat uit zowel instructie als oefenlessen.

Het oefenen van de spelling gebeurt dagelijks en wordt iedere twee weken getoetst

spelling kan tevens worden geoefend d.m.v. computerprogramma’s

omslag__ggbegrijp

Lezen.
Voor de meeste volwassenen is de bekendste vorm van lezen het “technisch lezen”. Het leren herkennen van letters en woorden gebeurt op de Garven met de methode “Veilig leren lezen”. Al snel lezen de leerlingen zelfstandighun eigen boekjes, op hun eigen niveau. De meester of juf kan de leerlingen individueel helpen.
In de hogere groepen wordt het technisch lezen verder geoefend met de methode “Estafette”

Als de leerlingen zover zijn, dat ze een tekst kunnen lezen, wordt ook het begrijpen van een tekst heel belangrijk. Voor dit begrijpend en studerend lezen gebruiken we”Goed Gelezen” . In deze methode wordt er geoefend met allerlei soorten teksten, zoals o.a. ontspannende teksten (een mooi verhaal), informatieve teksten (b.v. een krantenartikel) of leerteksten (zoals een studieboek). Leerlingen leren voor iedere soort tekst de juiste aanpak toe te passen.

CITO entree en eindtoetsen
CITO entree en eindtoetsen

LVS.
Het leerlingenvolgsysteem van de Garven bestaat uit een aantal methodeonafhankelijke toetsen op het gebied van lezen, taal/ spelling en rekenen.
Hierdoor kunnen vorderingen (of het gebrek daaraan) kunnen we op tijd ingrijpen en de leerling met extra hulp weer op het spoor brengen.