School info

Leerlingenraad

Door op 3 oktober 2018

Op Prinsjesdag hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gestemd op de kandidaten voor de nieuwe leerlingenraad.

Kinderen uit de bovenbouw mochten zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De leerlingenraad bestaat in totaal uit 4 leerlingen, uit de groepen 5 t/m 8 een leerling. Zij zijn gekozen door hun schoolgenoten. Deze raad komt meerdere malen per jaar bijeen onder leiding van de teamleider (Marcelle Zuur) om mee te praten over allerlei zaken die in en rondom de school spelen.

Wij wensen de nieuwe leerlingenraad bestaande uit Fabio, Shamaila, Mancika en Delano veel succes het komende jaar!

TAGS
GERELATEERDE BERICHTEN