School info

Openbaar onderwijs
De Garven is een openbare basisschool. Dat betekent dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.

Actieve pluriformiteit
Onze kinderen groeien op in een samenleving met verschillende culturen. Ook op onze school hebben niet alle kinderen dezelfde etnische achtergrond. wij vinden het belangrijk om kinderen in contact te brengen met de culturen van elkaar, zoals: feesten, eetgewoonten, kleding, inrichten van de woning en godsdienstelijke gebruiken.

Non-discriminatie
Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, huidskleur en seksuele geaardheid wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders.

Onze school
De naam “De Garven” is ontleend aan het gedicht “OOGSTLIED” van A.C.W STARING. deze naam is gekozen, omdat in Tuikwerd 1 alle straatnamen ontleend zijn aan de landbouw.
Het schoolgebouw van “De Garven” ligt tussen de wijk Tuikwerd en de locaties Rietkampen en Kruidenoever.
Het schoolgebouw is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Door nieuwbouw en verbouwing is een gebouw ontstaan waarin het basisonderwijs, de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gezamenlijk een onderkomen hebben gekregen. Verder is er een multifunctioneel centrum, en ruimten voor de SWD en GGD.
Ook is er een uitleenpunt voor de openbare Bibliotheek.
De nieuwe lokalen zijn voorzien van alle moderne faciliteiten. De groepen 3 t/m 8 beschikken over een digitaal schoolbord en elk lokaal heeft zowel binnen als buiten de klas werkhoeken met computers.